Bản quyền ©2022 | Bongdaso.cc
© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bongdaso.cc
Địa chỉ : Tầng 12A, tòa nhà Peak View, 36 Hoàng Cầu,
Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam Liên hệ: [email protected]

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Múi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả World Cup U17
Kết quả World Cup U17 (40)
#
Ngày 02/12
#
19:00 World Cup U17
90 phút [2-2], Hiệp phụ [0-0], Pen [4-3]
Germany U17 Germany U17
/image-webp/football/team/8eb4b4c01bf3375828c5494c2f6e7685.webp France U17
1
HT 1 0
FT 2 2
# 5 8
   
   
   
Ngày 01/12
#
19:00 World Cup U17
Argentina U17 Argentina U17
/image-webp/football/team/0a94eea42ecd117d87eb79c61bdd656e.webp Mali U17
HT 0 2
FT 0 3
# 4 8
   
   
   
Ngày 28/11
#
19:00 World Cup U17
France U17 France U17
/image-webp/football/team/0a94eea42ecd117d87eb79c61bdd656e.webp Mali U17
1
HT 0 1
FT 2 1
# 3 6
   
   
   
#
15:30 World Cup U17
90 phút [3-3], Hiệp phụ [0-0], Pen [2-4]
Argentina U17 Argentina U17
/image-webp/football/team/5856c2f4a854359864b18f9aed3f8874.webp Germany U17
HT 2 1
FT 3 3
# 5 1
   
   
   
Ngày 25/11
#
19:00 World Cup U17
Mali U17 Mali U17
/image-webp/football/team/d63036cfba56a5c3cb75ab14b33fe677.webp Morocco U17
HT 0 0
FT 1 0
# 4 1
   
   
   
#
15:30 World Cup U17
France U17 France U17
/image-webp/football/team/f6b365428a6720e3a0594312205645df.webp Uzbekistan U17
HT 0 0
FT 1 0
# 5 2
   
   
   
Ngày 24/11
#
19:30 World Cup U17
Brazil U17 Brazil U17
/image-webp/football/team/7d44a77ef7bf7d809287828b992f3007.webp Argentina U17
HT 0 1
FT 0 3
# 3 5
   
   
   
#
15:30 World Cup U17
Spain U17 Spain U17
/image-webp/football/team/5856c2f4a854359864b18f9aed3f8874.webp Germany U17
1
HT 0 0
FT 0 1
# 3 2
   
   
   
Ngày 22/11
#
19:00 World Cup U17
90 phút [0-0], Hiệp phụ [0-0], Pen [5-3]
France U17 France U17
/image-webp/football/team/81a0c4689fb7ce553a0d5c2fd19b6efd.webp Senegal U17
HT 0 0
FT 0 0
# 5 5
   
   
   
#
15:30 World Cup U17
England U17 England U17
/image-webp/football/team/f6b365428a6720e3a0594312205645df.webp Uzbekistan U17
HT 1 1
FT 1 2
# 4 1
   
   
   
Ngày 21/11
#
19:00 World Cup U17
90 phút [1-1], Hiệp phụ [0-0], Pen [4-1]
Morocco U17 Morocco U17
/image-webp/football/team/56de534cf589f6d0ca09630db803ba00.webp Iran U17
HT 0 0
FT 1 1
# 4 3
   
   
   
#
19:00 World Cup U17
Argentina U17 Argentina U17
/image-webp/football/team/dfa3dc7c4d56d73f925a782bc6063a4b.webp Venezuela U17
1
HT 3 0
FT 5 0
# 1 1
   
   
   
#
15:30 World Cup U17
Germany U17 Germany U17
/image-webp/football/team/08e9fb9c257f63bc57837b42b31f8cef.webp USA U17
HT 2 1
FT 3 2
# 4 5
   
   
   
#
15:30 World Cup U17
Mali U17 Mali U17
/image-webp/football/team/3653cce234494bfbd33e077f4a028f66.webp Mexico U17
HT 4 0
FT 5 0
# 5 2
   
   
   
Ngày 20/11
#
19:00 World Cup U17
Spain U17 Spain U17
/image-webp/football/team/0437356503a22e50b9e8aa76145c7f71.webp Japan U17
HT 1 1
FT 2 1
# 2 1
   
   
   
#
15:30 World Cup U17
Ecuador U17 Ecuador U17
/image-webp/football/team/99bf3d153d4bf67d640051a1af322505.webp Brazil U17
HT 1 1
FT 1 3
# 10 7
   
   
   
Ngày 18/11
#
19:00 World Cup U17
Burkina Faso U17 Burkina Faso U17
/image-webp/football/team/6581bc34692022be4c21d98778e33df0.webp Korea Republic U17
HT 1 0
FT 2 1
# 4 6
   
   
   
#
19:00 World Cup U17
USA U17 USA U17
/image-webp/football/team/8eb4b4c01bf3375828c5494c2f6e7685.webp France U17
1
HT 0 1
FT 0 3
# 4 5
   
   
   
#
16:00 World Cup U17
New Zealand U17 New Zealand U17
/image-webp/football/team/3653cce234494bfbd33e077f4a028f66.webp Mexico U17
HT 0 1
FT 0 4
# 5 2
   
   
   
#
16:00 World Cup U17
Germany U17 Germany U17
/image-webp/football/team/dfa3dc7c4d56d73f925a782bc6063a4b.webp Venezuela U17
HT 2 0
FT 3 0
# 7 3
   
   
   
Ngày 17/11
#
19:00 World Cup U17
England U17 England U17
/image-webp/football/team/99bf3d153d4bf67d640051a1af322505.webp Brazil U17
HT 0 1
FT 1 2
# 8 5
   
   
   
#
19:00 World Cup U17
Iran U17 Iran U17
/image-webp/football/team/0cb656f78993ef2542ab838079ec9426.webp New Caledonia U17
HT 2 0
FT 5 0
# 8 2
   
   
   
#
16:00 World Cup U17
Senegal U17 Senegal U17
/image-webp/football/team/0437356503a22e50b9e8aa76145c7f71.webp Japan U17
HT 0 0
FT 0 2
# 7 4
   
   
   
#
16:00 World Cup U17
Poland U17 Poland U17
/image-webp/football/team/7d44a77ef7bf7d809287828b992f3007.webp Argentina U17
HT 0 1
FT 0 4
# 9 5
   
   
   
Ngày 16/11
#
19:00 World Cup U17
Morocco U17 Morocco U17
/image-webp/football/team/74117657704cc1a27451a2039d4ddb8c.webp Indonesia U17
HT 2 1
FT 3 1
# 10 3
   
   
   
#
19:00 World Cup U17
Ecuador U17 Ecuador U17
/image-webp/football/team/a159b2e2c6b3cb7bf0e92eb43fe27bdd.webp PanamaU17
HT 1 0
FT 1 1
# 2 5
   
   
   
#
16:00 World Cup U17
Uzbekistan U17 Uzbekistan U17
/image-webp/football/team/e5858bd2ddb51631a85b1af22f5a1a6a.webp Spain U17
HT 1 2
FT 2 2
# 2 4
   
   
   
#
16:00 World Cup U17
Canada U17 Canada U17
/image-webp/football/team/0a94eea42ecd117d87eb79c61bdd656e.webp Mali U17
HT 1 2
FT 1 5
# 4 7
   
   
   
Ngày 15/11
#
19:00 World Cup U17
France U17 France U17
/image-webp/football/team/6581bc34692022be4c21d98778e33df0.webp Korea Republic U17
HT 1 0
FT 1 0
# 5 4
   
   
   
#
19:00 World Cup U17
New Zealand U17 New Zealand U17
/image-webp/football/team/5856c2f4a854359864b18f9aed3f8874.webp Germany U17
HT 0 1
FT 1 3
# 0 7
   
   
   
#
16:00 World Cup U17
USA U17 USA U17
/image-webp/football/team/2e667fca5e24ac13dcee94ddc4aa751a.webp Burkina Faso U17
HT 2 0
FT 2 1
# 5 5
   
   
   
#
16:00 World Cup U17
Mexico U17 Mexico U17
/image-webp/football/team/dfa3dc7c4d56d73f925a782bc6063a4b.webp Venezuela U17
1
HT 0 1
FT 2 2
# 6 4
   
   
   
Ngày 14/11
#
19:00 World Cup U17
England U17 England U17
/image-webp/football/team/56de534cf589f6d0ca09630db803ba00.webp Iran U17
HT 0 1
FT 2 1
# 6 2
   
   
   
#
19:00 World Cup U17
Japan U17 Japan U17
/image-webp/football/team/7d44a77ef7bf7d809287828b992f3007.webp Argentina U17
HT 0 2
FT 1 3
# 5 5
   
   
   
#
16:00 World Cup U17
Brazil U17 Brazil U17
/image-webp/football/team/0cb656f78993ef2542ab838079ec9426.webp New Caledonia U17
HT 3 0
FT 9 0
# 20 1
   
   
   
#
16:00 World Cup U17
Senegal U17 Senegal U17
/image-webp/football/team/1f47cef5e38c952f94c5d61726027439.webp Poland U17
HT 2 0
FT 4 1
# 9 7
   
   
   
Ngày 13/11
#
19:00 World Cup U17
Indonesia U17 Indonesia U17
/image-webp/football/team/a159b2e2c6b3cb7bf0e92eb43fe27bdd.webp PanamaU17
HT 0 1
FT 1 1
# 2 6
   
   
   
#
19:00 World Cup U17
Uzbekistan U17 Uzbekistan U17
/image-webp/football/team/7e19999864bb17b5cf10e68e3c7e6276.webp Canada U17
HT 2 0
FT 3 0
# 3 2
   
   
   
#
16:00 World Cup U17
Morocco U17 Morocco U17
/image-webp/football/team/4bcd83a98bc4ee323ec93c0f0e704d04.webp Ecuador U17
HT 0 0
FT 0 2
# 2 2
   
   
   
#
16:00 World Cup U17
Spain U17 Spain U17
/image-webp/football/team/0a94eea42ecd117d87eb79c61bdd656e.webp Mali U17
1
HT 0 0
FT 1 0
# 4 4
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

Kết quả hôm nay được cập nhật đầy đủ nhất tại https://Bongdaso.ai/kqbd.html . Tất cả các trận đấu thuộc giải World Cup U17 đều được cập nhật tại chuyên mục kết quả bóng đá nhanh nhất và chính xác nhất.

Kết quả các đội bóng sẽ được cập nhật theo thời gian thực.

Kết quả bóng đá World Cup U17 06/12/2023 sẽ được cấp nhật nhanh nhất.